Fen Laboratuvarı

Okulumuzda yürütülen deneysel gözlem – nicel ölçümlere dayanan ve teknolojik gelişmelerin kaynağı olarak kabul edilen Fen Bilimleri derslerinin amacı; derslerde elde edilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilen, sorgulayan ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, çağın teknolojisini etkin biçimde kullanabilen ve bu teknolojiyi bilimle sentezleyebilen bireyler yetiştirmektir.

Tüm laboratuvarlarımız ilgili branşlarda deney ve proje çalışmaları yapmak üzere teknoloji destekli donatılmıştır. Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarımız teknik donanımları sayesinde öğrencilerimize akademik araştırma, sorgulama, gözlem yapma, eleştirel bakış açısı kazanma, neden sonuç ilişkisi kurma gibi beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Top